Làm tốt lắm! Chúng tôi đã thêm thông tin này vào bộ sưu tập của bạn.

Bạn cũng có thể sắp xếp các tác phẩm đã lưu của mình thành các phòng trưng bày khác nhau.

Tạo một bộ sưu tập mới Đóng
 

Tuyệt!

Kiểm tra vào mảnh này kiếm được cho bạn 1 điểm.

Không tên của Roger Kotoske
Xem bảng xếp hạng

Ầm ầm!

Bạn không đủ gần với mảnh này để đăng ký. Ft.

Không tên của Roger Kotoske
Đưa tôi đến đó Có lẽ sau này
 • Tiêu đề

  Tiếng trống của hòa bình và phẩm giá

 • Nghệ sĩ

  Nick Vigil

 • Vị trí

  Trung tâm giải trí St. Charles

 • Neighborhood

  Cole

 • Năm

  1993

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Điêu khắc công cộng

 • Vật liệu

  sơn trên gỗ

Đóng
Đóng

Tuyệt!

Kiểm tra vào mảnh này kiếm được cho bạn 1 điểm.

Tiếng trống của hòa bình và phẩm giá
Xem bảng xếp hạng