Bằng những con số

 

 

400+ tác phẩm nghệ thuật công cộng trong bộ sưu tập

40 triệu USD đầu tư vào nghệ thuật công cộng từ năm 1988

50+ dự án nghệ thuật công cộng đang được tiến hành

Hỏi đáp