Làm tốt lắm! Chúng tôi đã thêm thông tin này vào bộ sưu tập của bạn.

Bạn cũng có thể sắp xếp các tác phẩm đã lưu của mình thành các phòng trưng bày khác nhau.

Tạo một bộ sưu tập mới Đóng
 

Tuyệt!

Kiểm tra vào mảnh này kiếm được cho bạn 1 điểm.

Không tên của Roger Kotoske
Xem bảng xếp hạng

Ầm ầm!

Bạn không đủ gần với mảnh này để đăng ký. Ft.

Không tên của Roger Kotoske
Đưa tôi đến đó Có lẽ sau này
 • Tiêu đề

  Chương trình mùa hè St. Charles

 • Nghệ sĩ

  Keith trắng

  Joshua Rogers

 • Vị trí

  3777 Phố Lafayette

 • Neighborhood

  Năm điểm

 • Năm

  2012

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Tranh tường

 • Vật liệu

  acrylic, sơn aerosol

Đóng
Đóng

Tuyệt!

Kiểm tra vào mảnh này kiếm được cho bạn 1 điểm.

Chương trình mùa hè St. Charles
Xem bảng xếp hạng

Về tác phẩm này

Chương trình tranh tường mùa hè của Trung tâm Giải trí St. Charles với YNIG