CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thành phố và Quận Denver cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trực tuyến. Chúng tôi tin rằng việc bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư cá nhân trên Web sẽ không chỉ bảo vệ người dùng mà còn tăng sự tự tin của người dùng và cuối cùng là sự tham gia của họ vào các hoạt động trực tuyến. Tại www.DenverPublicArt.org, chúng tôi dự định cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát nhất có thể đối với thông tin cá nhân của bạn. Mục đích của chính sách của chúng tôi là thông báo cho bạn về các loại thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó, liệu chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ ai hay không và các lựa chọn bạn có liên quan đến việc chúng tôi sử dụng và khả năng chỉnh sửa thông tin của bạn. Sau đây là chính sách bảo mật cho trang web này (tất cả các trang bắt đầu bằng www.DenverPublicArt.org).

Nếu bạn gửi cho chúng tôi thư điện tử kèm theo câu hỏi hoặc nhận xét có chứa thông tin nhận dạng cá nhân hoặc điền vào biểu mẫu gửi email cho chúng tôi thông tin này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để trả lời yêu cầu của bạn và phân tích xu hướng. Chúng tôi có thể chuyển hướng tin nhắn của bạn đến một cơ quan chính phủ khác hoặc người ở vị trí tốt hơn để trả lời câu hỏi của bạn.

Chúng tôi thu thập một số thông tin được sử dụng cho mục đích phân tích và thống kê giúp chúng tôi quản lý trang web Nghệ thuật Công cộng Denver.

1) Thông tin mà chúng tôi thu thập cho mục đích thống kê
Chúng tôi tự động thu thập thông tin được tạo bằng điện tử về lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, chẳng hạn như ngày, loại trình duyệt được sử dụng và dữ liệu giao thức Internet kỹ thuật. Chúng tôi thu thập thông tin này về mỗi phiên người dùng từ nhật ký người dùng của chúng tôi và tham khảo thông tin đó cho mục đích thống kê.

2) Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng các biểu mẫu và chức năng tương tác của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm những thứ như tên, địa chỉ, số điện thoại và dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp khác.

3) Chọn không tham gia
Bất cứ lúc nào trong khi đánh giá (các) trang web của chúng tôi, bất kỳ người dùng nào khi trực tuyến đều có thể "chọn không tham gia" liên hệ qua email từ chúng tôi (trong khi vẫn cho phép truy cập vào các trang web của chúng tôi).

4) Kiểm soát thông tin cá nhân
Bất cứ lúc nào, trong khi đánh giá (các) trang web của chúng tôi, bất kỳ người dùng nào khi trực tuyến đều có thể từ chối tham gia vào bất kỳ hoạt động nào yêu cầu thông tin (tức là khảo sát hoặc email). Lựa chọn không tham gia của bạn sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng bất kỳ tính năng nào khác trên (các) trang web của chúng tôi. Trong các ứng dụng trực tuyến yêu cầu thông tin cá nhân, bạn cũng được cung cấp tùy chọn hủy hoặc "xóa tất cả các trường" thông tin và chấm dứt ứng dụng. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa email bạn gửi đến Thành phố Denver khỏi kho lưu trữ email sau khi liên lạc hoặc giao dịch hoàn tất. Bạn cũng được cung cấp một cách tự động để "hủy đăng ký" bất kỳ bản tin, thông báo, lịch trình, v.v., được gửi cho bạn tự động qua email.

5) Sử dụng cookie
Chúng tôi không sử dụng cookie "liên tục" để thu thập thông tin vĩnh viễn. (Lưu ý: Tệp cookie chứa thông tin duy nhất mà trang web có thể sử dụng để theo dõi những thứ như mật khẩu, danh sách các trang bạn đã truy cập và ngày bạn xem lần cuối tại một trang cụ thể hoặc để xác định phiên của bạn tại một trang web cụ thể. Cookie thường được sử dụng trong các trang web thương mại để xác định các mặt hàng được chọn cho một ứng dụng giỏ hàng cụ thể.)

Chúng tôi sử dụng cookie "không liên tục" trong các ứng dụng theo dõi người dùng và giúp bạn có thể hoàn thành biểu mẫu hoặc sử dụng chức năng.

6) Tiết lộ cho bên thứ ba
Là một cơ quan chính phủ, chúng tôi được điều chỉnh bởi luật hồ sơ mở. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được thông qua việc sử dụng trang web của chúng tôi đều phải tuân theo các quy định tương tự như thông tin được cung cấp trên giấy. Nếu không, chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi chỉ tiết lộ dưới dạng tổng hợp các phân tích thống kê hoặc nhân khẩu học của người dùng cho bên thứ ba. Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ áp dụng cho các trang web này và chúng tôi yêu cầu các tổ chức đó tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi và sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.

Thông tin này không được báo cáo hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên ngoài nào trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy liên quan đến các cuộc điều tra thực thi pháp luật hoặc các thủ tục pháp lý khác.

Truy cập chính sách bảo mật Denvergov.org