Thân thiện với gia đình

Về tour này

Chúng tôi đã yêu cầu nhân viên Nghệ thuật Công cộng và gia đình của họ chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật thân thiện với gia đình yêu thích của họ. Chúng tôi cũng đã bao gồm một số tấm màu để thưởng thức ở nhà.

Tôi hiểu ý bạn là tấm tô màu
Upper Main Street Clothesline Coloring Sheet
Tấm màu Mustang / Mesteno
Vũ công Coloring Sheet
Tấm màu khao khát
Bảng màu lớp phủ đường 14
Tờ tô màu Sky Song
Sun Spot Coloring Sheet
Wynken, Blynken và Nod Coloring Sheet
Tấm màu Broncho Buster
Tấm màu Maria Mosina và Igor Vassine
Tôi có một tấm màu mơ ước