Làm tốt lắm! Chúng tôi đã thêm thông tin này vào bộ sưu tập của bạn.

Bạn cũng có thể sắp xếp các tác phẩm đã lưu của mình thành các phòng trưng bày khác nhau.

Tạo một bộ sưu tập mới Đóng
 

Tuyệt!

Kiểm tra vào mảnh này kiếm được cho bạn 1 điểm.

Không tên của Roger Kotoske
Xem bảng xếp hạng

Ầm ầm!

Bạn không đủ gần với mảnh này để đăng ký. Ft.

Không tên của Roger Kotoske
Đưa tôi đến đó Có lẽ sau này
 • Tiêu đề

  Ánh sáng Lamina

 • Nghệ sĩ

  Steven Appleton

 • Vị trí

  Thư viện chi nhánh Sam Gary

 • Neighborhood

  Công viên trung tâm

 • Năm

  2012

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Điêu khắc công cộng

 • Vật liệu

  gỗ, ánh sáng

Mọi người đang nói gì

 • 10 người nói Kích thích tư duy

 • 6 người nói Ăn ảnh

 • 1 người nói Yêu nó

 • 1 người nói Tương tác

Đóng
Đóng

Tuyệt!

Kiểm tra vào mảnh này kiếm được cho bạn 1 điểm.

Ánh sáng Lamina
Xem bảng xếp hạng