Làm tốt lắm! Chúng tôi đã thêm thông tin này vào bộ sưu tập của bạn.

Bạn cũng có thể sắp xếp các tác phẩm đã lưu của mình thành các phòng trưng bày khác nhau.

Tạo một bộ sưu tập mới Đóng
 

Tuyệt!

Kiểm tra vào mảnh này kiếm được cho bạn 1 điểm.

Không tên của Roger Kotoske
Xem bảng xếp hạng

Ầm ầm!

Bạn không đủ gần với mảnh này để đăng ký. Ft.

Không tên của Roger Kotoske
Đưa tôi đến đó Có lẽ sau này
 • Tiêu đề

  Untitled (màu sắc tươi sáng, hình tròn)

 • Nghệ sĩ

  Bimmer Torres

 • Vị trí

  Trường tiểu học Brown

 • Neighborhood

  Hồ Sloan

 • Năm

  2014

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Tranh tường

 • Vật liệu

  sơn aerosol

Đóng
Đóng

Tuyệt!

Kiểm tra vào mảnh này kiếm được cho bạn 1 điểm.

Untitled (màu sắc tươi sáng, hình tròn)
Xem bảng xếp hạng