• Tên

  F.R.E.S.H. (Những người bạn tôn trọng thành công của mọi người thông qua Hip-Hop)

 • Vị trí

  Trường trung học cơ sở Rishel

 • Neighborhood

  Athmar

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  tranh tường

 • Vật liệu

  sharpies, aerosol sơn, bút đánh dấu sơn, vải, gỗ, ván dăm, tài liệu âm nhạc / video / ảnh

Về