• Tên

  Chim hòa bình

 • Vị trí

  Dịch vụ Nhân sinh Eastside, Atrium

 • Neighborhood

  Clayton

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Điêu khắc

 • Vật liệu

  thủy tinh lưỡng tính

Về