• Tên

  Người khổng lồ ngủ

 • Vị trí

  Đường mòn Cherry Creek

 • Neighborhood

  Cực quang

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  tranh tường

 • Vật liệu

  sơn acrylic

Về