• Tên

  Nghệ thuật tâm trí

 • Vị trí

  Trường tiểu học Barrett

 • Neighborhood

  Sunnyside

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  tranh tường

 • Vật liệu

  sơn acrylic

Về