• Tên

  Chim ruồi

 • Vị trí

  Đường mòn Cherry Creek @ Speer Blvd. & Champa St.

 • Neighborhood

  Cực quang

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  tranh tường

 • Vật liệu

  sơn acrylic

Về