• Tên

  Ăng-ten

 • Vị trí

  Công viên trượt băng Denver

 • Neighborhood

  Trạm Union

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Điêu khắc công cộng

 • Vật liệu

  kim loại, bê tông

Về