• Tên

  Nghệ thuật tâm trí

 • Vị trí

  Cựu YMCA

 • Neighborhood

  Đồi Công viên Đông Bắc

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  tranh tường

 • Vật liệu

  acrylic, sơn aerosol

Về