• Tên

  Mỹ, Tại sao tôi yêu cô ấy

 • Vị trí

  Sân bay quốc tế Denver

 • Neighborhood

  Sân bay quốc tế Denver

 • Năm

  1993

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Cài đặt

 • Vật liệu

  Phương tiện hỗn hợp

Về