• Tên

  Nhà thờ Đức Bà Denver

 • Vị trí

  Sân bay quốc tế Denver

 • Neighborhood

  Sân bay quốc tế Denver

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Điêu khắc công cộng

 • Vật liệu

  đồng, đá cẩm thạch

Về