• Tên

  Tháng ba của sự tiến bộ

 • Vị trí

  Công viên Red Rocks và Nhà hát vòng tròn

 • Neighborhood

  Đá đỏ

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  tranh acrylic

 • Vật liệu

  Acrylic

Về