Tinh thần của các hoạt động đoàn kết

Về hoạt động này

Chúng tôi đã tạo ra một loạt các hoạt động xung quanh các tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập Nghệ thuật Công cộng Denver. "The Spirit of Togetherness" của Yvonne Muinde là một bức tranh tường có chân dung của các nhân vật lịch sử địa phương và quốc gia, những người có ý nghĩa quan trọng trong trải nghiệm của người Mỹ da đen. Bạn có thể tìm thấy bức tranh tường này phía trên lối vào hình vòm vào khu vực chính của Thư viện Nghiên cứu Người Mỹ gốc Phi Blair-Caldwell. Bạn nhận ra ai? Người đàn ông cầm bức ảnh là "Daddy" Bruce Randolph, một nhà từ thiện và doanh nhân địa phương đến từ Five Points. Tải xuống các trang này và khớp các khuôn mặt bạn nhìn thấy trong bức tranh tường với tên bạn thấy được liệt kê trên trang tính.

"Tinh thần đoàn kết" 1
"Tinh thần đoàn kết" 2